Paard

Naast het behandelen van eventuele mobiliteitsbeperkingen en spierspanning van het paard, wordt er naar het grotere geheel gekeken. Het functioneren van een paard is ook afhankelijk van o.a. het gebruik, (de techniek van) het rijden, het zadel, de hoeven en het gebit.

Daarom worden er waar nodig ook adviezen gegeven en kan het nodig zijn dat er ook een controle of behandeling plaats vindt door bijvoorbeeld een dierenarts, tandarts, hoefsmid of zadelmaker.

Hieronder zijn een aantal dierfysiotherapeutische handelingen bij paarden te zien, om een beeld te geven wat het inhoudt.