Dierfysiotherapie

Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen verschillende oorzaken hebben. Dit kan komen door bijvoorbeeld ouderdom, een trauma, overbelasting, een gewrichtsafwijking of andere specifieke aandoening (orthopedisch of neurologisch).

Wanneer heeft mijn dier klachten?
Een dier geeft pijn of klachten op een andere manier aan dan dat wij als mens kunnen doen. Een dier kan bij belemmeringen in het bewegen onder andere het volgende laten zien:
– anders gaan bewegen
– anders gaan lopen/mank gaan lopen
– een andere houding aannemen
– moeite krijgen met opstaan, springen, rennen, enz.
– verminderde (sport)prestaties
– enzovoorts

Maar ook het gedrag van het dier kan veranderen:
– minder opgewekt/blij zijn
– negatief reageren op aanraking/aaien
– zich terugtrekken
– agressie laten zien
– enzovoorts

Wat een behandeling dierfysiotherapie inhoudt en welke effecten dit kan hebben, is te lezen onder behandeling.

Om een impressie te geven van fysiotherapie bij dieren zijn een aantal handelingen te zien bij hond en paard.

De kosten zijn te zien bij tarieven.